Dobre praktyki zwiększające bezpieczeństwo naszych urządzeń…    2.04.2020
Tytuł: “Dobre praktyki zwiększające bezpieczeństwo naszych urządzeń podczas pracy zdalnej”
Autor: Bogumiła Wawrzyniak (CDN PBP w Koninie)
Adresat: nauczyciele i osoby zainteresowane tematem
Rodzaj materiału: film-prezentacja (2 min.)


“Dobre praktyki zwiększające bezpieczeństwo
naszych urządzeń podczas pracy zdalnej”