Brief »Olga Tokarczuk«    2.04.2020
Tytuł: “Brief »Olga Tokarczuk«”
Autor: Agnieszka Świtalska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj materiału: film-prezentacja (1 min.)


“Brief »Olga Tokarczuk«”