Hans Christian Andersen (karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej)    6.04.2020
Tytuł: “Hans Christian Andersen (karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej)”
Autor: Agata Haberman (CDN PBP w Koninie)
Adresat: dzieci edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: tekst

“Hans Christian Andersen (karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej)”