Powtórka z języka polskiego dla ósmoklasistów    9.04.2020
Tytuł: “Powtórka z języka polskiego dla ósmoklasistów”
Autor: Agnieszka Świtalska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie klas VIII szkół podstawowych
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do dalszych materiałów edukacyjnych autora umieszczonych w witrynie zewnętrznej

“Powtórka z języka polskiego dla ósmoklasistów”