»Czerwone krzesło« z serii »Magiczne drzewo« Andrzeja Maleszki…    9.04.2020
Tytuł: “»Czerwone krzesło« z serii »Magiczne drzewo« Andrzeja Maleszki. Zabawy sprawdzające znajomość lektury”
Autor: Krystyna Kowalczyk (CDN PBP w Koninie Filia w Kole)
Adresat: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do dalszych materiałów edukacyjnych autora umieszczonych w witrynie zewnętrznej

“»Czerwone krzesło« z serii »Magiczne drzewo« Andrzeja Maleszki. Zabawy sprawdzające znajomość lektury”