Kodowanie. Karty pracy    14.04.2020
Tytuł: “Kodowanie. Karty pracy”
Autor: Anna Sosnowska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: tekst

“Kodowanie. Karty pracy”  [materiał do druku]