Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Pan Tadeusz« Adama Mickiewicza    15.04.2020
Tytuł: “Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Pan Tadeusz« Adama Mickiewicza”
Autor: Jolanta Żukowska (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele języka polskiego
Rodzaj materiału: prezentacja

“Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Pan Tadeusz« Adama Mickiewicza”  [prezentacja PowerPoint]
lub
“Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Pan Tadeusz« Adama Mickiewicza” [prezentacja w postaci aplikacji internetowej]