Interpretacja porównawcza dwóch utworów poetyckich…    24.04.2020
Tytuł: “Interpretacja porównawcza dwóch utworów poetyckich – model teoretyczny oraz konkretny przykład: interpretacja porównawcza wiersza Stanisława Barańczaka »Widokówka z tego świata« i liryku Haliny Poświatowskiej »Zdarzenie epiczne«”
Autor: Zbigniew Budny (CDN w Koninie)
Adresat: nauczyciele poloniści szkół ponadpodstawowych
Rodzaj materiału: tekst

“Interpretacja porównawcza dwóch utworów poetyckich – model teoretyczny oraz konkretny przykład: interpretacja porównawcza wiersza Stanisława Barańczaka »Widokówka z tego świata« i liryku Haliny Poświatowskiej »Zdarzenie epiczne«”