Polskie symbole narodowe    27.04.2020
Tytuł: “Polskie symbole narodowe”
Autor: Agata Haberman (CDN PBP w Koninie)
Adresat: dzieci – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciele, rodzice
Rodzaj materiału: prezentacja, tekst (2 szt.)

“Polskie symbole narodowe”  [prezentacja]

“Karty pracy »Hymn Polski«”

“Krzyżówka »Polska mój kraj«”