Karta pracy »Dodawanie w zakresie 10«    27.04.2020
Tytuł: “Karta pracy »Dodawanie w zakresie 10«”
Autor: Agnieszka Jarolewska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: tekst

“Karta pracy »Dodawanie w zakresie 10«”