Karta pracy »Dzień Ziemi«    30.04.2020
Tytuł: “Karta pracy »Dzień Ziemi«”
Autor: Agnieszka Jarolewska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do materiałów edukacyjnych autora umieszczonych w witrynie zewnętrznej

“Karta pracy »Dzień Ziemi«”