Multimedialna lekcja języka francuskiego »A la maison«    6.05.2020
Tytuł: “Multimedialna lekcja języka francuskiego »A la maison«”
Autor: Agnieszka Świtalska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i szkół podstawowych
Rodzaj materiału: film (2 min.)


“Multimedialna lekcja języka francuskiego
»A la maison«”