Ewaluacja. Poradnik wychowawcy klasy    8.05.2020
Tytuł: “Ewaluacja. Poradnik wychowawcy klasy”
Autor: Aleksandra Czaplicka-Wojtas (CDN w Koninie)
Adresat: wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele
Rodzaj materiału: prezentacja
Zakres: wsparcie psychologiczne podczas pracy zdalnej
Krótki opis: prezentacja dotyczy przeprowadzania ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

“Ewaluacja. Poradnik wychowawcy klasy”