Karta pracy »Ortografia (‘ch’, ‘h’)«    13.05.2020
Tytuł: “Karta pracy »Ortografia (‘ch’, ‘h’)«”
Autor: Agata Haberman (CDN PBP w Koninie)
Adresat: dzieci i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice
Rodzaj materiału: tekst

Karta pracy »Ortografia (‘ch’, ‘h’)«