»Ogródek« Stanisława Jachowicza    13.05.2020
Tytuł: “»Ogródek« Stanisława Jachowicza”
Autor: Agnieszka Jarolewska (CDN PBP w Koninie), Beata Szatkowska (Przedszkole nr 32 w Koninie)
Adresat: dzieci przedszkolne
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do materiału edukacyjnego autorek

“»Ogródek« Stanisława Jachowicza”