Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Dziady II« Adama Mickiewicza    21.05.2020
Tytuł: “Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Dziady II« Adama Mickiewicza”
Autorzy: Jolanta Żukowska (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie i nauczyciele języka polskiego
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikiem do prezentacji autora w witrynie zewnętrznej

“Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Dziady II« Adama Mickiewicza”