Zawody przyszłości    21.05.2020
Tytuł: “Zawody przyszłości”
Autorzy: Agnieszka Graczyk (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie szkół ponadpodstawowych
Rodzaj materiału: film (20 min.)


“Zawody przyszłości”
(materiał prezentuje wybrane profesje
z grupy zawodów przyszłości)