Pisownia »nie« z różnymi częściami mowy…    25.05.2020
Tytuł: “Pisownia »nie« z różnymi częściami mowy – interaktywne zadania sprawdzające wiedzę”
Autor: Anna Sosnowska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie klasy IV szkoły podstawowej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do interaktywnych materiałów edukacyjnych autora

“Pisownia »nie« z różnymi częściami mowy – interaktywne zadania sprawdzające wiedzę”