Interaktywne zadania sprawdzające wiedzę »Sejm i senat«    26.05.2020
Tytuł: “Interaktywne zadania sprawdzające wiedzę »Sejm i senat«”
Autor: Anna Sosnowska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie klasy IV szkoły podstawowej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do interaktywnych materiałów edukacyjnych autora

“Interaktywne zadania sprawdzające wiedzę »Sejm i senat«”