Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Zemsta« Aleksandra Fredry    27.05.2020
Tytuł: “Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Zemsta« Aleksandra Fredry”
Autor: Jolanta Żukowska (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: nauczyciele szkoły podstawowej, uczniowie szkoły podstawowej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikiem do prezentacji autora w witrynie zewnętrznej

“Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Zemsta« Aleksandra Fredry”