Edukacja globalna na podstawie książki »Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka?«…    28.05.2020
Tytuł: “Edukacja globalna na podstawie książki »Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka?« – teatrzyk Kamishibai”
Autor: Bogumiła Wawrzyniak (CDN PBP w Koninie)
Adresat: nauczyciele
Rodzaj materiału: tekst
Zakres: metodologia pracy zdalnej
Krótki opis: scenariusz jest przeznaczony do lekcji dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych na temat zmieniającego się klimatu, suszy i braku wody w wielu miejscach na Ziemi oraz zawarte są w nim działania prewencyjne

“Edukacja globalna na podstawie książki »Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka?« – teatrzyk Kamishibai”