Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa    28.05.2020
Tytuł: “Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa”
Autor: Agnieszka Świtalska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: dyrektorzy szkół, nauczyciele
Rodzaj materiału: tekst
Zakres: zarządzanie szkołą w czasie pandemii
Krótki opis: zawiera wykaz publikacji, które zawierają rekomendacje i wskazówki związane z zarządzaniem, bezpieczeństwem i kształceniem w placówkach oświatowych w okresie pandemii

“Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa”