Legenda o Lechu, Czechu i Rusie    1.06.2020
Tytuł: “Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”
Autor: Agata Haberman (CDN PBP w Koninie)
Adresat: dzieci, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: film (6 min.)


“Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”