Instrukcja logowania do LearningApps i zakładania klasy    1.06.2020
Tytuł: “Instrukcja logowania do LearningApps i zakładania klasy”
Autor: Grażyna Frydrychowicz (CDN w Koninie)
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj materiału: tekst
Zakres: metodologia pracy zdalnej
Krótki opis: miniporadnik po platformie LearningApps do pracy zdalnej, zawierający opis (krok po kroku) tworzenia klasy

“Instrukcja logowania do LearningApps i zakładania klasy”