Zajęcia stymulujące rozwój dzieci przedszkolnych    2.06.2020
Tytuł: “Zajęcia stymulujące rozwój dzieci przedszkolnych”
Autor: Katarzyna Krygier (doradca metodyczny CDN w Koninie), Anna Jackowiak (nauczycielka)
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj materiału: tekst
Zakres: metodyka pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia w zaburzonych obszarach, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych
Krótki opis: zawiera opis zajęć przeznaczonych dla dzieci z trudnościami w zakresie sprawności manualnej, grafomotorycznej, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, orientacji przestrzennej oraz z trudnościami w zakresie rozwoju mowy i myślenia

“Zajęcia stymulujące rozwój dzieci przedszkolnych”