Mały Książę w przestrzeni wirtualnej    11.10.2020
Tytuł: “Mały Książę w przestrzeni wirtualnej”
Autor: Agnieszka Świtalska (nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie szkół podstawowych
Rodzaj materiału: prezentacja-film (16 min.)


“Mały Książę w przestrzeni wirtualnej”