Katalog on-line bez tajemnic …    2.03.2021
Tytuł: “Katalog on-line bez tajemnic na przykładzie katalogu elektronicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie i jej filii”
Autorzy: Agnieszka Graczyk (CDN PBP w Koninie Filia w Turku)
Adresat: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
Rodzaj materiału: film (17 min.)


“Katalog on-line bez tajemnic na przykładzie
katalogu elektronicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
w Koninie i jej filii”