Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020
(wrzesień-grudzień 2019)Pobierz informator z ofertą

Pobierz formularz karty zgłoszenia

Zasady organizacji szkoleń zespołu nauczycieli szkoły
Zasady organizacji szkoleń zespołu nauczycieli szkoły:
  • Termin i miejsce: do uzgodnienia po dokonaniu zgłoszenia.
  • Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin w zależności od tematyki kursu.
  • Liczebność grup: formy prowadzone metodami warsztatowymi – grupa może liczyć maksymalnie 30 osób; formy prowadzone metodami wykładowymi z elementami metod warsztatowych – grupa może liczyć do 50 osób.
  • Materiały: jeden komplet materiałów dla placówki (zespołu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu).
  • Zaświadczenia: każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.
  • Zgłoszenia: należy kierować pod adresem – Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14.
  • Informacji szczegółowych dotyczących organizacji szkolenia i odpłatności udziela Biuro Obsługi Nauczycieli – tel. 063 242 23 32, 063 245 75 20.
(Szkoły mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenia o innej tematyce niż zaproponowane.)

Pobierz formularz karty zgłoszenia szkolenia zespołu nauczycieli szkoły