Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału

w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
“Twoja ulubiona opowieść biblijna”
.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2016. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych. Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.

Prace konkursowe - wykonane dowolną techniką - na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 20 lipca 2015 r. pod adresem Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazanym adresem. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

W tym roku patronat honorowy nad konkursem objął Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski oraz Bp prof. Dr hab. Antonii Długosz.Partnerami akcji są: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin; Katolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej w Zawierciu, Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej w Szczyrku. Sponsorami akcji są: Aluron Sp. z o.o. , Ewerro Sp. z o.o., P.P.H.U. BUDOMIX- Czesław Iłyszyn, Gmina Szczyrk oraz Gmina Zawiercie. Organizator przy realizacji konkursu współpracuje również ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka. Patronat medialny nad konkursem objęli: Tygodnik Katolicki "Niedziela", Radio eM oraz Katolickie Radio FIAT.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie, który organizujemy na fanpage'u naszego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Lokalnego. Szczegóły oraz regulamin konkursu organizowanego na Facebook'u znajdują się w załączniku. Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe) dostępnych jest na stronie internetowej www.crl.org.pl lub u osoby koordynującej: Joanna Janik-Jaworska, tel. 533 421 953, e-mail: janik@crl.org.pl.

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu i dokumenty zgłoszeniowe

Regulamin konkursu na fanpage'u

Uprzejmie informujemy, że 5 czerwca br. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na warsztaty

“Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i naliczanie kapitału początkowego”.

Prowadzący: Renata Jakubowska – kierownik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.

Termin: 18.06.2015 r., godzina 15.00.

Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, sala 208.

Warsztaty są bezpłatne.

Chętnych prosimy o zapisanie się tutaj – poprzez ISOS.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

zaprasza dyrektorów i nauczycieli przedszkoli województwa wielkopolskiego na szkolenie w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Planowanie i organizacja zajęć ruchowych w przedszkolu” (G/21).

Terminy zajęć: szkolenie odbywa się w grupach od 30 maja do 14 czerwca 2014 r.

Zajęcia grupy 4. odbywają się w Koninie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14); data zajęć tej grupy – 30 maja 2015 r., rozpoczęcie o godz. 9:00.

Liczba godzin: 7.

Zobacz szczegóły

Informacje na stronie ODN w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na szkolenie

“Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych”

organizowane w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zajęcia rozpocznie inspirujący wykład na temat “Nowych technologii w dydaktyce - możliwości, bariery i zagrożenia”. Po części wykładowej odbędą się zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, m.in.: cyfrowego laboratorium do fizyki, biologii i chemii – LabDisc z oprogramowaniem GlobiLab firmy Globisens oraz wyróżnionego złotym medalem na XIX Targach Edukacyjnych w Poznaniu oprogramowania edukacyjnego umożliwiającego przenoszenie za pomocą specjalnego pióra notatek (pisma ręcznego) nauczycieli i uczniów do aplikacji elektronicznych - e-Lekcja i e-Sprawdzian firmy OPPE sp. z o.o.

W szkoleniu mogą uczestniczyć dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego.

Termin szkolenia:
 • grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: 20.06.2015 r.
 • grupy przedmiotów humanistycznych: 21.06.2015 r.

Zobacz szczegółowe informacje

Informacje na stronie ODN w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na inaugurację nowego projektu

“‹Jasnowłosa prowincja› deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”,

która odbędzie się na Konferencji dnia 26.05.2015 r. w godzinach 10:00-16:30 w siedzibie Ośrodka na ulicy Góreckiej 1.

Celem projektu jest przywrócenie pamięci o deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy, zapomnianego rozdziału najnowszej historii Polski.

Natychmiast po zakończeniu działań wojennych w październiku 1939 r. Niemcy rozpoczęli wysiedlenia obywateli polskich z zachodnich i północnych ziem II Rzeczypospolitej. Dziesiątki, a potem setki tysięcy osób ogołocono z mienia i wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa. Ich domostwa i warsztaty pracy zostały przekazane niemieckim osadnikom. Obywateli polskich, których nie deportowano, sprowadzić chciano do roli taniej siły roboczej. W zamyśle nazistów przeznaczeniem ziem polskich, anektowanych przez państwo niemieckie, była całkowita germanizacja. Stać się miały "jasnowłosą prowincją", wzorcowym krajem rasy germańskiej.

Zagadnienia te są rzadko przypominane są w debacie publicznej. Tymczasem ich podjęcie może wzbogacić nauczanie historii i wesprzeć edukację regionalną. Treści związane z historią niemieckich deportacji obywateli polskich mogą też być wykorzystywane w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, a nawet innych przedmiotów, jak np. język polski. Mogą też być ważnym uzupełnieniem działania lokalnych instytucji kultury.

Inauguracją projektu jest Konferencja Jasnowłosa prowincja" organizowana wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na spotkaniu przedstawimy cele akcji oraz narzędzia edukacyjne , jakimi już dysponujemy (między innymi materiały filmowe, zasoby Internetowe, albumy fotograficzne).

Celem spotkania jest również wyłonienie grupy nauczycieli- organizatorów zespołów wolontariuszy, których rolą będzie poszukiwanie dokumentów, fotografii i świadków powiązanych z historią deportacji. Relacje, pamiątki i dokumenty publikowane będą na stronie www.wypedzeni1939.pl.

Więcej wiadomości na temat programu konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.odn.poznan.pl .

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu

“Muzykoterapia w przedszkolu i szkole” K/105.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz zainteresowani nauczyciele.

Forma: warsztatowa.

Treści szkolenia:
 • muzyka i profilaktyka muzyczna, czyli jak dostroić mózg do odpowiedniej, pożądanej częstotliwości poprzez odpowiednio dobraną muzykę;
 • cele profilaktyki i terapii muzycznej;
 • metody i formy muzykoterapii;
 • formy muzykoterapii;
 • podstawowe warunki organizacji zajęć z muzykoterapii;
 • dobór grupy;
 • czas trwania;
 • pomieszczenie do zajęć z muzykoterapii;
 • wyposażenie w sprzęt i aparaturę;
 • muzyka a uczenie się;
 • muzyka w uczeniu przyspieszonym;
 • zastosowanie muzyki w procesie dydaktycznym;
 • muzykoterapia aktywna - propozycje zajęć;
 • tworzenie scenariusza zajęć MRM.
Liczba godzin: 10.

Cena: 150 PLN.

Kierownik szkolenia: Iwona Hudańska, tel 63 242 23 32.

Prowadząca: instruktor tańca.

Termin szkolenia:
 • 09-06-2015 (14:45-19:30)
 • 16-06-2015 (14:45-19:30)
S ą  j e s z c z e  w o l n e  m i e j s c a !

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się przez Internetowy System Obsługi Szkoleń ISOS www.cdnkonin.pl lub (tu możesz się zapisać).

Zapraszam
Iwona Hudańska

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu

“Marsz po zdrowie kijkami Nordic Walking” K/123.

Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego, zainteresowani nauczyciele.

Forma: warsztatowa.

Treści szkolenia:
 • aspekty zdrowotne i korzyści wynikające z zastosowania prawidłowej techniki;
 • wiedza dotycząca kijków do Nordic Walking:
  • właściwy dobór prawidłowej długości kija;
  • kije o stałej i regulowanej długości (zalety i wady);
 • przykładowe zestawy ćwiczeń rozgrzewkowych, rozciągających, siłowych, oddechowych i zabaw integracyjnych;
 • ćwiczenia nauczające i doskonalące technikę marszu Nordic Walking;
 • marsz z kijkami techniką Nordic Walking - przykłady do wykorzystania.
Liczba godzin: 6.

Cena: 60 PLN.

Kierownik szkolenia: Iwona Hudańska, tel 63 242 23 32.

Prowadząca: Iwona Gorzelańczyk - wykładowca PWSZ w Koninie i nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie.

Termin szkolenia zostanie podany w terminie późniejszym.

S ą  j e s z c z e  w o l n e  m i e j s c a !

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się przez Internetowy System Obsługi Szkoleń ISOS www.cdnkonin.pl lub (tu możesz się zapisać).

Zapraszam
Iwona Hudańska

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu

“Mnemotechniki – strategie zapamiętywania i efektywnego uczenia” K/49.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.

Forma: warsztatowa.

Treści szkolenia:
 • budowa i funkcje mózgu i ich wpływ na uczenie się
 • modele procesu uczenia się: typy inteligencji, strategie uczenia się, style uczenia się, kanały przetwarzania informacji
 • zasady efektywnego uczenia się i zapamiętywania;
 • motywacja kluczem do sukcesu;
 • trening doskonalący pamięć i koncentrację;
 • mnemotechniki, czyli jak szybko i trwale zapamiętywać;
 • techniki pamięciowe w praktyce szkolnej (ortografia, matematyka, historia, biologia i inne);
 • mapy pamięci, czyli kreatywne notowanie zgodne z pracą mózgu.
Liczba godzin: 20.

Cena: 160 PLN

Miejsce szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

Kierownik szkolenia: Iwona Hudańska, tel. 63 242 23 32.

Prowadząca: Emilia Chojnacka-Filipczak - psycholog kliniczny.

Termin szkolenia:
 • 10-06-2015 (14:45-19:30)
 • 19-06-2015 (14:45-19:30)
 • 20-06-2015 (08:00-17:30)
S ą  j e s z c z e  w o l n e  m i e j s c a !

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się przez Internetowy System Obsługi Szkoleń ISOS www.cdnkonin.pl lub (tu możesz się zapisać).

Zapraszam
Iwona Hudańska


Szanowni Państwo - dyrektorzy szkół i placówek, koleżanki i koledzy nauczyciele!

Zapraszamy na szkolenia w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - “Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych” prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wraz z Fundacją eSzkoła z Poznania. W szkoleniach będą mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani nauczyciele z całej Wielkopolski niezależnie od miejsca zamieszkania.

Grant WKO obejmuje:
 1. Telekonferencję online, która będzie przeprowadzona we wszystkich miastach powiatowych województwa wielkopolskiego w szkołach, które zostały wyposażone w sale wideokonferencyjne w ramach projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska". Odbędzie się ona 28 maja 2015 r. Zapisani nauczyciele będą mogli wziąć udział w telekonferencji w szkole znajdującej się w mieście powiatowym powiatu, w którym mieszkają lub pracują. Lista adresów będzie dostępna na stronie www.odn.kalisz.pl.

  Tematy poruszane w czasie konferencji:
  1. Projektowanie rozwiązań dydaktycznych mających na celu zindywidualizowanie procesu dydaktycznego z zastosowaniem nowych technologii - prof. Maciej M. Sysło,
  2. Kształtowanie interdyscyplinarnego podejścia w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych - dr Mateusz Leszkowicz,
  3. Nowe technologie a praca nauczyciela - tablety i tablice multimedialne jako nowe narzędzia nauczyciela - mgr Dariusz Stachecki
 1. Warsztaty w wymiarze 24 godzin dla 8 grup uczestników po 15 osób w hotelu Stajnia Wolica na Wolicy - okolice Kalisza (10 km od centrum).

  W czasie warsztatów będą omawiane następujące tematy:
  1. Tablety i urządzenia mobilne w pracy nauczyciela,
  2. Wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcji.

  Warsztaty odbędą się w następujących terminach:
  • 22.05-24.05 symbol GE/04/01
  • 25.05-27.05 symbol GE/04/02
  • 01.06-03.06 symbol GE/04/03
  • 08.06-10.06 symbol GE/04/04
  • 13.06-15.06 symbol GE/04/05 - sugerowane dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej
  • 22.06-24.06 symbol GE/04/06 - sugerowane dla przedstawicieli placówek oświatowych innych niż szkoły
  • 25.06-27.06 symbol GE/04/07 - sugerowane dla nauczycieli przedszkoli
  • 28.06-30.06 symbol GE/04/08
Całkowity koszt szkolenia dla uczestnika za udział w telekonferencji i 24-godzinnych warsztatach wynosi 115 zł. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu, wyżywienia i materiałów.

Szkolenia zostaną uruchomione 8 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (ISOS) na stronie www.odn.kalisz.pl

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
oraz Szkolni Koordynatorzy
konkursów Kangur i Fox!


Dostępne są już wyniki tegorocznych edycji konkursów. Szkolni koordynatorzy konkursów mają dostęp do wyników po zalogowaniu się na konto konkursowe. Wyniki konkursów zostały sklasyfikowane według skali staninowej.

Uroczystość podsumowania konkursów odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 r. w auli im. ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele Parafialnym w Koninie (ul. Maksymiliana M. Kolbe 2):
 • od godz. 09:30 dla powiatów kolskiego, słupeckiego i tureckiego;
 • od godz. 12:00 dla miasta Konina i powiatu konińskiego.
Na uroczystość zapraszamy tych uczestników, którzy uzyskali tytuł laureata, wynik bardzo dobry lub wyróżnienie w konkursie Kangur oraz tytuł laureata, wynik bardzo dobry lub dobry w konkursie FOX. Serdecznie zapraszamy opiekunów, szkolnych organizatorów konkursów, dyrektorów szkół, rodziców, sympatyków konkursu.

Przedziały punktowe konkursu KANGUR dla rejonu konińskiego

Staniny dla konkursu FOX


« Poprzednia          Następna »