Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w porozumieniu z Organizatorami informuje o szkoleniu z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.

Termin dla subregionu konińskiego: 19-21 marca 2018 r. (poniedziałek od godziny 10:00 do 19:00), wtorek, środa (od godz. 9:00 do 18:00).

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie im. Św. Jana Pawła II, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie organizuje kursy językowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych przygotowujące do uzyskania certyfikatów PET (poziom A2) i FCE (poziom B2) oraz poziomu B1.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na

seminarium z Alexem Dancygiem,

które odbędzie się 28 lutego 2018 r. (środa) w godz. od 16.00 do 18.30 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14 (sala 209).

Alex Dancyg – mieszkaniec kibucu Nir Oz, historyk, współpracownik Instytutu Yad Vashem, aktywny uczestnik dialogu polsko-żydowskiego. Jest znawcą literatury i historii Polski. Opiekuje się grupami polskich nauczycieli i edukatorów podczas seminariów w Instytucie Yad Vashem. Jest bohaterem filmu Krzysztofa Bukowskiego “Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev”. (Informacje pochodzą ze strony http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/alex-dancyg-ur-1948.)
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy historycznej “Klasówka powstańcza 2018”, który odbędzie się 20 marca 2018 r.

Adresaci konkursu: Do udziału w edycji 2017/2018 zapraszamy uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III wygaszanych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz tych, w których odbyły się poprzednie edycje (łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i Zaolzie w Republice Czeskiej), a także wszystkich zainteresowanych historią.

Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r. on-line za pomocą arkusza zgłoszeniowego.
Uwaga! Zmiany w szkoleniu “Joga dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)” (symbol 2WM/42)

Zmiana terminu zajęć: z marca 2018 r. na 10 lutego 2018 r.
Zmiana liczby godzin: z 8 na 5
Zmiana kosztu szkolenia: ze 150 zł na 110 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza osoby prowadzące szkolną stronę internetową, nauczycieli edukacji informatycznej i informatyki oraz osoby zainteresowane na szkolenie

“Tworzymy stronę internetową w Joomla” (K/63).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobem tworzenia i prowadzenia strony internetowej przy pomocy systemu zarządzania treścią (ang. cms – content management system).

Szkolenie odbędzie się 19 grudnia 2017 r.; rozpoczęcie – godz. 15.00 (czas trwania – 5 godz.). (Pierwotnym terminem szkolenia był 12 grudnia 2017 r. Ze względu na awarię energetyczną w tym dniu, termin zmieniono na 19 grudnia 2017 r.)

Zapisy poprzez system ISOS. Szczegóły – https://szkolenia.cdnkonin.pl/index.php?action=szkolenie&szkolenie=coming .

Zapraszamy!
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w V edycji konferencji naukowo-metodycznej

“Edukacja włączająca dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera” (F/3),

która odbędzie się 15 grudnia 2017 r. (rozpoczęcie o godz. 15.30) w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

Celem konferencji jest promowanie idei edukacji włączającej oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W programie:
  • Edukacja włączająca dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Rozwiązania prawne a praktyka edukacyjna
  • Rozwój czytelnictwa wśród dzieci na przykładzie projektu edukacyjnego “A może książka”
  • Projekt edukacyjny jako metoda w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Konferencja “Aktywna tablica w praktyce”

Termin: 5 grudnia 2017 r.

Miejsce: Centrum Doskonalenia Nuczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

Szczegółowe informacje dla szkół biorących udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych “Aktywna tablica”:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2017/11/konferencja-pt-aktywna-tablica-w-praktyce/
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza nauczycieli edukacji informatycznej i informatyki ze szkół podstawowych i gimnazjów na warsztaty

”Programowalny robot na zajęciach informatyki“ (K/85),

które odbędą się 14 grudnia 2017 r. (rozpczęcie o godz. 15.30) w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

W programie:
  • Prezentacja robota Photon w wersji edukacyjnej;
  • Warsztaty – ćwiczenia w programowaniu robota i formułowanie pomysłów na jego wykorzystanie na lekcji informatyki.
Celem warsztatów jest zaproponowanie sposobu realizacji podstawy programowej informatyki: Uczeń formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.

Warsztaty organizowane są przy współpracy z Wydawnictwem MAC Edukacja.

Udział w warsztatach jest bezpłatny! Zapisy – poprzez system ISOS – tutaj
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Regionalny Komitet Organizacyjny zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału

w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”,

który odbędzie się 15 marca 2018 r.; ropoczęcie o godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl .

Zgłoszenia uczestników należy dokonać w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

« Poprzednia          Następna »