Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. “Profilaktyka społeczna oparta na dowodach i praktykach naukowych”, która odbędzie się 6 grudnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w godz. 10:00-14:00.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy
zapraszają na konferencję

“Szkoła w chmurze – współpraca bez granic”.

Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2018 r. w godz. 8.30-13.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. A. Mickiewicza w Słupcy, ul. Kopernika 13.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie organizuje w dniu 16 listopada 2018 r. w godz. 15.00-18.30

w ramach XX Konińskich Spotkań Edukacyjnych seminarium pod hasłem

“Pasja a motywacja” (SE/19).

Zapraszamy na konferencję

“Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej” (3F/6),

która odbędzie się 20 listopada 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówki doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Pile i Poznaniu zapraszają do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr WAF 272.53.2018

“Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.”.

W ramach kontynuowania wspomagania szkół i nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu z języka polskiego po klasie VIII Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza nauczycieli języka polskiego do udziału w warsztatach

“Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela języka polskiego”.

Termin zajęć: 12 października 2018 r., w godz. 14.00-20.00.

Proszę zapisywać się na szkolenie poprzez ISOS.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół/placówek!

Stowarzyszenie Kadry Dla Konina oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zapraszają uczniów do udziału

w Konkursie na Projekt Naukowy,

organizowanym w ramach “Integracyjnego Festiwalu Nauki”.

Konkurs odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, ul. Zagórowska 3a.

Uwaga! Termin zgłoszeń na konkurs został przedłużony do 31 października 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na spotkanie z ekspertem w zakresie prawa oświatowego p. L. Zaleśnym. W dniu 3 października 2018 r. (środa) w CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, s. 208, w godz. 9.00-12.00 odbędzie się seminarium na temat:

“Aktualny stan prawa oświatowego – 2018”.

Zachęcamy do udziału w konkursie

“Wielkopolska – moja duma”,

którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczna edycja zatytułowana została “Przez wielkopolską wieś – skarby architektury”.

Konkurs skierowany jest do osób w wieku co najmniej 50 lat. Celem konkursu jest edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Wielkopolski.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 października 2018 r.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie “Warto wiedzieć, warto zobaczyć”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczna edycja zatytułowana została “Przez wielkopolską wieś – skarby architektury”. Konkurs skierowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 października 2018 r.


« Poprzednia          Następna »