Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, uczniów na warsztaty muzyczne

“Pieśni o Polsce” (symbol 4W/56).

Cel szkolenia: ukazanie poprzez muzykę piękna naszej Ojczyzny, rozbudzanie patriotyzmu.

Treści szkolenia:
  1. Techniki rozśpiewania i emisji głosu.
  2. Ćwiczenia warsztatowe – utwory muzyczne mówiące o Polsce.
Terminy i miejsce warsztatów:
  • 9.05.2019, godz. 17.00-20:30 (cz. I), CDN w Koninie (ul. Sosnowa 14),
  • 16.05.2019, godz. 17.00-20:30 (cz. II), CDN w Koninie (ul. Sosnowa 14),
  • 17.05.2019, godz. 17.00-18:00 (cz. III), GOK w Kazimierzu Biskupim ( Plac Wolności 2).
Szkolenie trwa 10 godzin.

Koszt: 60 zł

Szczegółowe informacje

Zapraszamy nauczycieli informatyki na warsztat

“Tworzenie gier pod Scratch”.

Warsztat odbędzie się 14 maja 2019 r. w godz. 15:00-19:00 w budynku CDN w Koninie na ul. Sosnowej 14 w sali 207.

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji programistycznych oraz poszukiwanie interesujących przykładów programów do wykorzystania w nauczaniu programowania.

Zapisy – poprzez system ISOS.
Szanowni Państwo,

w związku ze 100-leciem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uczelnia planuje przygotować książkę “100 zabaw i gier ruchowych oraz gier drużynowych”.

Będzie to publikacja, do której mogą zgłosić się nauczyciele wychowania fizycznego i innych przedmiotów i zaproponować swoją zabawę lub grę.
Szanowni Państwo,
CDN w Koninie zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół, wychowawców, pedagogów na szkolenie:

“Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów warunkiem prawidłowego konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły” (4W/69).

Cele szkolenia: doskonalenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożeń, popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy.

Terminy: <-- uwaga, zmiana
  • 09.05.2019, w godz. 15.00-18.15 (cz. I).
  • 16.05.2019, w godz. 15.00-18.15 (cz. II),

Miasto Robotów    28.03.2019
Zachęcamy do zwiedzania największej w Europie Wschodniej interaktywnej, międzynarodowej wystawie “Miasto Robotów”, która odbędzie się w dniach od 11 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r. w Poznaniu w Centrum Handlowym M1 przy ul. Szwajcarskiej 14.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie

“Przyjazna matematyka dla każdego”.

Konkurs przebiega od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Nieprzekraczalny termin składania prac w CDN w Koninie – 30 kwietnia 2019 r.

Szanowni Panstwo,

zapraszamy na szkolenie “Tworzenie testów sprawdzających osiągnięcia uczniów oraz wersji tych testów w postaci aplikacji internetowych”.

Terminy zajęć:

26 marca 2019 r. (w godz. 15:00-19:00)
3 kwietnia 2019 r. (w godz. 15:00-19:00)

Zapisy – poprzez system ISOS.
Szanowni Państwo,

Społeczne Towarzystwo Oświatowe ogłosiło rozpoczęcie ogólnopolskiego konkursu na esej pt. “#Szkoła2030”. W konkursie może brać udział każda osoba dorosła, która legitymuje się polskim obywatelstwem, ale w szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli.

Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie, w jaki sposób polska szkoła może stać się szkołą marzeń.
Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa do udziału w doskonaleniu zawodowym w ramach Klubu Dyrektora. Celem szkolenia, które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208, jest aktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli) oraz przedstawicieli JST i zainteresowanych nauczycieli na temat zmian prawa oświatowego.

Zajęcia poprowadzi ekspert ds. prawa oświatowego – p. Leszek Zaleśny.

Temat seminarium: Przygotowanie szkoły/przedszkola do nowego roku szkolnego w świetle zmian przepisów dotyczących organizacji szkoły/przedszkola i kwalifikacji nauczycieli.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej – IV edycji projektu “Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy chcą pomóc w zwiększeniu liczebności dziko żyjących pszczołowatych.


« Poprzednia          Następna »