Zapraszamy nauczycieli informatyki na warsztat

“Tworzenie gier pod Scratch”.

Warsztat odbędzie się 14 maja 2019 r. w godz. 15:00-19:00 w budynku CDN w Koninie na ul. Sosnowej 14 w sali 207.

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji programistycznych oraz poszukiwanie interesujących przykładów programów do wykorzystania w nauczaniu programowania.

Zapisy – poprzez system ISOS.
Szanowni Państwo,
CDN w Koninie zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół, wychowawców, pedagogów na szkolenie:

“Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów warunkiem prawidłowego konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły” (4W/69).

Cele szkolenia: doskonalenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożeń, popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy.

Terminy: <-- uwaga, zmiana
  • 09.05.2019, w godz. 15.00-18.15 (cz. I).
  • 16.05.2019, w godz. 15.00-18.15 (cz. II),

Miasto Robotów    28.03.2019
Zachęcamy do zwiedzania największej w Europie Wschodniej interaktywnej, międzynarodowej wystawie “Miasto Robotów”, która odbędzie się w dniach od 11 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r. w Poznaniu w Centrum Handlowym M1 przy ul. Szwajcarskiej 14.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie

“Przyjazna matematyka dla każdego”.

Konkurs przebiega od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Nieprzekraczalny termin składania prac w CDN w Koninie – 30 kwietnia 2019 r.

Szanowni Panstwo,

zapraszamy na szkolenie “Tworzenie testów sprawdzających osiągnięcia uczniów oraz wersji tych testów w postaci aplikacji internetowych”.

Terminy zajęć:

26 marca 2019 r. (w godz. 15:00-19:00)
3 kwietnia 2019 r. (w godz. 15:00-19:00)

Zapisy – poprzez system ISOS.
Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa do udziału w doskonaleniu zawodowym w ramach Klubu Dyrektora. Celem szkolenia, które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208, jest aktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli) oraz przedstawicieli JST i zainteresowanych nauczycieli na temat zmian prawa oświatowego.

Zajęcia poprowadzi ekspert ds. prawa oświatowego – p. Leszek Zaleśny.

Temat seminarium: Przygotowanie szkoły/przedszkola do nowego roku szkolnego w świetle zmian przepisów dotyczących organizacji szkoły/przedszkola i kwalifikacji nauczycieli.
Dni św. Patryka    7.03.2019

“Dni św. Patryka” odbywają się po raz szesnasty. Od pierwszej edycji patronat nad tym wydarzeniem objęła Ambasada Irlandii w Polsce oraz Konsulat Honorowy Irlandii w Poznaniu.

W Poznaniu wydarzenia odbędą się w dniach 11-17 marca 2019 r., w Kaliszu w dniach 13-22 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na wykład Sir Dermota Turinga, wielkiego przyjaciela Wielkopolski i orędownika polskich kryptologów, bratanka najsłynniejszego brytyjskiego łamacza szyfrów Alana Turinga, znanego prawnika i ekonomisty, członka rady powierniczej fundacji i muzeum Bletchley Park, a także autora najnowszej książki “X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”.

Wykład-spotkanie z Sir Dermotem Turingiem“X, Y i Z: międzynarodowe partnerstwo, które stworzyło Bletchley Park”.

Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15 (wejście B), sala D.

Piątek, 1 marca 2019 r., godz. 16:00-17:00.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na warsztaty

“Spotkanie z poezją współczesną. Analiza i interpretacja tekstu lirycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”,

które odbędą się 12 marca 2019 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na ul. Sosnowej 14, w sali 106; rozpoczęcie o godz. 15.30.

Warsztaty adresowane są do nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, bibliotekarzy oraz opiekunów kół literackich i recytatorskich.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału

w III Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym EDUTEC
pod hasłem “Bezpieczna przystań w wielokulturowej szkole”.

Tegoroczny Kongres poświęcony zostanie wielokulturowości, czyli zagadnieniu, które dotyczy coraz większej liczby polskich szkół. Wraz z ogromnym natężeniem procesu migracji, rośnie potrzeba zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w środowisku różnorodnym kulturowo.

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zachęca do udziału

XXIII Targach Edukacyjnych pod hasłem “Kierunek bezpieczeństwo”,

które odbędą się w dniach 1-3 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Targi to przede wszystkim platforma wymiany doświadczeń edukacyjnych, wspierająca uczniów i rodziców w trafnym wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, pomagająca w promocji szkół, uczelni wyższych i placówek edukacyjnych.« Poprzednia          Następna »