Szanowni Państwo,

w dniach 17-18 lipca 2021 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz partnerami z Brandergurgii oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu organizuje nietypowe i ciekawe wydarzenie pod nazwą

HACKATHON PARTNERSTWA ODRY.

Podczas hackathonu (maratonu pomysłów i kreatywnych rozwiązań), 8-10 zespołów kreatywnych ludzi z różnych środowisk, przy wsparciu ekspertów branżowych, tworzyć będzie nowatorskie koncepcje rozwiązań ważnych problemów społecznych i gospodarczych obszaru Partnerstwa Odry do walki z pandemią i jej skutkami.
Ze względu na pandemię Covid-19, także i w tym roku nie odbędzie się uroczysta gala podsumowująca przebieg XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, nagranego w Green Studiu, w CDN w Koninie, w którym Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Jarosław Jankowski oraz koordynator regionalny Lidia Kantek podsumowali tegoroczną edycję konkursu FOX.

Serdecznie zapraszamy https://youtu.be/pXixKBO9Fts
Koordynatorzy szkół biorących udział w Konkursie Matematycznym Kangur 2021 (stacjonarnie i on-line) proszeni są o odebranie do dnia 24 czerwca 2021 r. nagród, dyplomów oraz wyróżnień dla uczestników konkursu.
Informujemy, że konkurs tematyczny na mem pod hasłem “Edukacja w dobie pandemii” został rozstrzygnięty. Obejmował on swoim zasięgiem województwo wielkopolskie i został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (klasy IV-VI) i ponadpodstawowa. Na konkurs wpłynęło 49 projektów w obu kategoriach. Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom prac przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych.

Z przyjemnością informujemy, że konkurs tematyczny pt.

“Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński”

został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło 17 prac.

Celem było upamiętnienie postaci o szczególnym znaczeniu dla Polski oraz wsparcie nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
Informujemy, że konkurs tematyczny pt.

“Rok 2021 – Rokiem Konstytucji 3 Maja”

został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęły 62 prace.

Tematyka zaproponowanego konkursu obejmowała znajomość faktów, postaci związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Konkurs był propozycją upowszechniania i pogłębiania wiedzy o historii Polski oraz wspierał nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów/obszarów (wykaz dotyczy specjalności doradców zatrudnianych w CDN w Koninie):
  • język polski (szkoła ponadpodstawowa)
  • język angielski
  • informatyka
  • geografia
  • chemia
  • technika
  • przyroda
  • kształcenie specjalne i integracyjne, edukacja włączająca

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w dniu 11 czerwca 2021 r. w szkoleniach on-line prowadzonych przez eksperta z zakresu psychologii panią J. Piotrowską, psychologa dziecięcego, terapeutę, specjalistę z zakresu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.

Są to szkolenia:
  • “Jak w okresie pandemii pomóc dziecku w wieku przedszkolnym regulować emocje?” (WB/50)
  • “Przedszkolak w erze pandemii” (WB/51)

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie on-line

“Efektywne wsparcie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi” (W/28).

Szkolenie składa się z dwóch części: I część – 9 czerwca 2021 r. od godz. 15.30; II część – 10 czerwca 2021 r. od godz. 15.30.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na seminarium M/11 (on-line), prowadzone przez eksperta ds. prawa oświatowego pana L. Zaleśnego:

“Podsumowanie stanu prawa oświatowego na koniec roku szkolnego 2020/2021”

Spotkanie on-line odbędzie się 9 czerwca 2021 r. w godz. 9.00-12.00.
Szanowni Państwo, Nauczyciele Języka Angielskiego!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie on-line (w systemie videokonferencyjnym Zoom)

“Najważniejsze zmiany na Maturze 2023 oraz realizacja wymogów Informatora CKE w publikacjach wydawnictwa Macmillan”,

które odbędzie się 18 maja 2021 r. (wtorek) w godz. 15:00-16:00.

« Poprzednia          Następna »