Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

“Mistrz Chemii i Fizyki ”.

Data rozpoczęcia konkursu: 14 czerwca 2022 r.
Data zakończenia konkursu: 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje i zapisy

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursach

Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Tegoroczna edycja konkursów jest już szóstą z kolei. Tradycyjne chcemy docenić wielkopolskie przedszkola i szkoły oraz uhonorować i promować nauczycieli posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub placówki.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 15 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

udostępniamy Państwu “Quiz wiedzy o Ukrainie” zrealizowany w aplikacji Blooket.

Instrukcja na plakacie.

Zachęcamy do skorzystania

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w projekcie

“Wielkopolskie Dwujęzyczne Przedszkolaki”.

Projekt realizowany jest od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. i jest finansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W projekcie może wziąć udział 35 publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, po jednym z każdego powiatu.

Celem głównym projektu jest promocja dwujęzyczności poprzez wdrożenie wychowania w dwujęzyczności w publicznych przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Rekrutacja odbywa się w dniach 6-13 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje

Szanowni Państwo!

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów:
 • język polski jako obcy,
 • język polski,
 • język angielski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • przyroda,
 • geografia,
 • historia i wos,
 • plastyka,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • nauczyciel psycholog,
 • kształcenie zawodowe,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • wychowanie przedszkolne,
 • doradztwo zawodowe.
Terytorium wspomgania doradców metodycznych powyższych przedmiotów byłby obszar działania CDN w Koninie.

Szczegółowe informacje


W ramach projektu “CDN dla Ukrainy” (termin realizacji kwiecień-czerwiec 2022 r.) zaplanowane zostały różnorodne formy doskonalenia dla nauczycieli:
 • A. Warsztaty z rozwijania sprawności językowej
 • B. Cykl spotkań dla nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy
 • C. Szkolenia o Ukrainie
 • D. Sieć współpracySzanowni Państwo

informujemy o cyklu bezpłatnych dwusemestralnych doskonalących studiach podyplomowych na trzech kierunkach, które rozpoczęły się w 2022 r. na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że

“Konkurs na wykonanie makiety grodu Mirmiła z okazji 50. urodzin serii komiksu »Kajko i Kokosz« autorstwa Janusza Christy”

został rozstrzygnięty.

Do konkursu zgłoszono 37 prac (59 uczniów z 23 szkół).

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie makiet.

Wręczenie nagród odbędzie się w Tygodniu Bibliotek, o czym osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Wyniki konkursu


Szanowni Państwo,

25 lutego 2022 r. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

Więcej informacji – na stronie MEiN: https://bit.ly/3MbzsYP
Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozp. MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

« Poprzednia          Następna »