Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu “Ekspert Wspomagania”.

Szkolenie realizowane będzie w projekcie partnerskim “Moje kompetencje – Twój sukces”, finansowanym w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER. Szkolenia przygotowują ekspertów wspomagania do pracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projekcie.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza nauczycieli informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych na formę doskonalenia zawodowego

“Konferencja połączona z warsztatami «Programowanie w klasie VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej – zgodnie z nową podstawą programową»”

Prowadzący:
  1. Grażyna Koba, autorka podręczników do informatyki, Wydawnictwo “MiGra”
  2. Jacek Woldan, Wydawnictwo “MiGra”
  3. Mariusz Kordylewski, CDN w Koninie
Termin: 5 czerwca 2018 r.; wykład – w godz. od 15:00 do 16:35; warsztaty – w godz. od 16:45 do 18:15.

Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, sale 208 i 207.

W programie:
  1. Jak wprowadzać ucznia do programowania w językach wysokiego poziomu – pokazanie realizacji tych samych algorytmów w dwóch językach programowania Python i C++.
  2. Programowanie w języku Object Pascal (Lazarus).
  3. Dyskusja nad wyborem właściwego języka programowania (i środowiska programistycznego) do nauki programowania w szkole.
  4. Tworzenie prostych programów w językach programowania wysokiego poziomu.
Konferencja i warsztaty organizowane są przy współpracy z Wydawnictwem “MiGra”

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisy – poprzez system ISOS.

Zapraszamy!
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje o rozstrzgnięciu konkursu

“Nowy wizerunek Celinki i Stefcia”

zorganizowanego we współpracy z firmą Kupiec.

Szanowni Państwo,

została podjęta Uchwała Nr 5227/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia i określenia zasad przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”.

Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który jest dostępny do pobrania – patrz odnośnik niżej.

Przypominam jednocześnie o terminie przesyłania prac konkursowych, który upływa 26 maja 2018 r.

Osoba do kontaktu w Koninie: Lidia Kantek, nauczyciel konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, tel. 63 245 75 20 wew. 220, e-mail: lkantek@cdnkonin.pl.

Regulamin Konkursu

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

CDN w Koninie zaprasza na spotkanie z ekspertem w zakresie prawa oświatowego L. Zaleśnym.

W dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) w CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, s. 208, w godz. 9.00-12.00 odbędzie się seminarium na temat:

“Dokumentacja przebiegu nauczania w placówce/szkole przekształconej”.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapraszają uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w VI edycji konkursu

“Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie przez nauczyciela koordynującego prac literackich lub plastycznych wraz z wypełnionymi załącznikami do 22 czerwca 2018 r.

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanych konkursach o tytuły “Wielkopolska Szkoła Roku” oraz “Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

Celem Konkursu o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Cel Konkursu o tytuł “Wielkopolski Nauczyciel Roku” służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursów – najpóźniej 30 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole”.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych.

Miejsca i terminy szkoleń: ośrodki doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie w okresie od 11 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przystąpił do realizacji grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty “Nowa podstawa w przedszkolu – zadania, warunki, sposoby realizacji”.

Adresatami są nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Szkolenia odbywać się będą od 19 maja 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. w 5 miastach: Kaliszu, Lesznie, Koninie, Pile i Poznaniu.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza”.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych.

Miejsca i terminy szkoleń: ośrodki doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie od 30 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. – harmonogram szkoleń w załączeniu.

Informacja o konkursach i projektach organizowanych przez organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, których finały i podsumowania odbyły się w grudniu 2017 r.

Szczegółowe informacje

« Poprzednia          Następna »