Zmiana konta bankowego    1.04.2019
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru konta bankowego CDN w Koninie – od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje następujący:

20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP).


Szanowni Państwo,

zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w charakterze doradców metodycznych. Planowany jest kolejny nabór, o którym Państwa poinformujemy. Zachęcamy do podjęcia się realizacji zadań doradcy metodycznego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym

“Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

W tym roku szkolnym do programu można zapisywać się przez cały okres trwania tej edycji.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych.
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie z ekspertem ds. prawa oświatowego – panem Leszkiem Zaleśnym.

Temat spotkania:

“Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnym” (M/2).

Termin: 14 listopada 2019 r. od godz. 9.00.
Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych do udziału w warsztatach

“Jak efektywnie przygotowywać ucznia do egzaminu maturalnego? Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej” (W/22).

Przedmiotem szkolenia będą m.in.:
  • Kompetencje maturzysty w świetle nowej podstawy programowej z języka polskiego.
  • Retoryka szkolna w praktyce. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie werbalizacji.
Termin: 14 listopada 2019 r. od godz. 15.00.

Szanowni Państwo!

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanym konkursie

“Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie wśród młodzieży nisko i zeroemisyjnych źródeł energii.

Termin składania prac upływa z dniem 22 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Vision Distribution zapraszają na konferencję

“Nowe technologie w szkole. TIK w edukacji”,

która odbędzie się 20 listopada 2019 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z informacją na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów.

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

Informacja o papierosach elektronicznych
Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła” wraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają na szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych (klas I-VI) poświęcone edukacji globalnej.

Jeżeli uczysz w szkole podstawowej. Interesują Cię zależności między Globalną Północą a Globalnym Południem i chciałabyś/chciałbyś pokazać swoim uczniom i uczennicom jak ich codzienne wybory mogą wpływać na ludzi żyjących na drugim krańcu świata. Chcesz nabyć nowe kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej, a także poznać nowatorską (choć z bogatą tradycją) metodę edukacyjną jaką jest teatrzyk kamishibai. Zapraszamy Cię na cykl dwóch szkoleń.

Cykl składa się z dwóch etapów:
  • I etap szkolenia odbędzie się 12 listopada 2019 r. (wtorek) w godz. 13:00-17:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.
  • II etap szkolenia odbędzie się 14 lutego 2020 r. (piątek) w godz. 13:00-17:00 również w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu

“Wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci. Profilaktyka trudności szkolnych” (K/51)

które stanowi element kampanii na rzecz zdrowia psychicznego i profilaktyki trudności szkolnych pod nazwą “Dobry klimat do rozwoju”. Warsztaty towarzyszące szkoleniu będą obudowane dodatkowymi materiałami (do bezpłatnego pobierania online).

Adresaci warsztatów dla szkół: nauczyciele klas 1-3, psycholodzy, pedagodzy szkolni. Adresaci warsztatów dla przedszkoli: nauczyciele przedszkola, psycholodzy, pedagodzy z przedszkola.

Prowadzący: Małgorzata Taraszkiewicz i Zuzanna Taraszkiewicz, Grupa Edukacyjna 21

Koszt: 300 zł

Liczba miejsc: 25 (wskazane po 2-3 os. z placówki)

Terminy zajęć: Grupa I – 18-19 X 2019 r. i 2 XII 2019 r. (spotkanie superwizyjne)

Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, sala 208

Kierownik szkolenia: Iwona Hudańska, tel. 63 242 23 32 wew. 232

Aby dokonać zgłoszenia na konferencję, należy utworzyć konto w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (ISOS) – jeżeli osoba zgłaszająca się nie posiada jeszcze konta – zalogować się do systemu ISOS i zapisać się na konferencję. Przejście do systemu ISOS.

« Poprzednia          Następna »