Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie organizuje w dniu 16 listopada 2018 r. w godz. 15.00-18.30

w ramach XX Konińskich Spotkań Edukacyjnych seminarium pod hasłem

“Pasja a motywacja” (SE/19).

Zapraszamy na konferencję

“Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej” (3F/6),

która odbędzie się 20 listopada 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału

w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “FOX”

pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konkurs w bieżącym roku szkolnym odbędzie się 5 marca 2019 r. (wtorek), początek o godzinie 8.00-8.30. Rejestracja uczestników do konkursu będzie prowadzona od 15 listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówki doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Pile i Poznaniu zapraszają do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr WAF 272.53.2018

“Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.”.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach sieci “Edukacja polonistyczna w kontekście kompetencji kluczowych i innowacji pedagogicznych” (3S/3) informujemy, że z przyczyn organizacyjnych szkolenie rozpocznie się z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili swój akces do pracy w sieci, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć.
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem “Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnych” (3W/45) informujemy, że z przyczyn organizacyjnych warsztaty realizowane będą z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili się na szkolenie, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć. Prosimy także o uiszczanie opłaty za powyższe szkolenie w nowym 2019 roku. Jeżeli opłata za szkolenie została już uiszczona, to wpłacone środki zostaną przelane na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.
Wszystkich zainteresowanych następującymi szkoleniami:
  • “Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (3W/15),
  • “Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (3W/16),
  • “Mentoring w systemie awansu zawodowego nauczycieli, czyli status i zadania opiekuna stażu” (3W/17),
informujemy, że z przyczyn organizacyjnych warsztaty realizowane będą z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili się na szkolenia, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć. Prosimy także o uiszczanie opłaty za powyższe szkolenia w nowym 2019 roku.

Jeżeli opłata za szkolenie została już uiszczona, to wpłacone środki zostaną przelane na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – w imieniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – zwraca się z prośbą o poinformowanie zainteresowanych nauczycieli Państwa szkół o rozpoczęciu przez OKE cyklu szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku: https://egzaminatorzy.oke.poznan.pl/files/cms/14/szkolenia_e8.pdf .

Zaplanowano również w dniach 18-20 grudnia 2018 r. przeprowadzenie ogólnopolskiej próby dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Ponadto przypominamy, że rozpoczęły się spotkania szkoleniowe z zakresu obsługi systemu SIOEO dla szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.oke.poznan.pl/

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół/placówek!

Stowarzyszenie Kadry Dla Konina oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zapraszają uczniów do udziału

w Konkursie na Projekt Naukowy,

organizowanym w ramach “Integracyjnego Festiwalu Nauki”.

Konkurs odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, ul. Zagórowska 3a.

Uwaga! Termin zgłoszeń na konkurs został przedłużony do 31 października 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Mistrzynie w szkołach”.

“Mistrzynie w szkołach” to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej. Projekt promuje aktywny tryb życia i akcentuje ważną rolę, jaką pełni lekcja wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i inne ośrodki doskonalenia nauczycieli w województwie wielkopolskim.

Szkolenia grantowe odbywające się w CDN w Koninie

Szkolenia grantowe organizowane przez CDN w Koninie


« Poprzednia          Następna »