Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu “Ekspert Wspomagania”.

Szkolenie realizowane będzie w projekcie partnerskim “Moje kompetencje – Twój sukces”, finansowanym w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER. Szkolenia przygotowują ekspertów wspomagania do pracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projekcie.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym “Nowy wizerunek Celinki i Stefcia” organizowanym przy współpracy z firmą Kupiec.

Konkurs trwa od 5 lutego 2018 r. do 2 kwietnia 2018 r.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Departamentem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile i Centrum Doskonalenia Nauczycieli Koninie organizuje

Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC pod hasłem “Edukacja dla zdrowia”.
Szanowni Państwo,

w imieniu Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zachęcam do udziału w konkursie “Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia w terminie do 15 lutego 2018 r.
Uwaga! Zmiany w szkoleniu “Joga dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)” (symbol 2WM/42)

Zmiana terminu zajęć: z marca 2018 r. na 10 lutego 2018 r.
Zmiana liczby godzin: z 8 na 5
Zmiana kosztu szkolenia: ze 150 zł na 110 zł
Szanowni Państwo,

zapraszamy autorów prac biorących udział w konkursie “Wielkopolska – moja duma. Wielkopolskie pejzaże” do ich odbioru. Prace można odbierać od 9 stycznia 2018 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ulicy Sosnowej 14, w sali 210, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy.
Informacja o konkursach i projektach organizowanych przez organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, których finały i podsumowania odbyły się w grudniu 2017 r.

Szczegółowe informacje
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Regionalny Komitet Organizacyjny zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału

w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”,

który odbędzie się 15 marca 2018 r.; ropoczęcie o godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl .

Zgłoszenia uczestników należy dokonać w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału

w XXVII Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego “Poezja młoda – poezja nowa”.

Wiersze należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu – 23 marca 2018 r.

Regulamin Konkursu

Plakat Konkursu
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Języka Angielskiego,

zapraszamy do udziału

Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “Fox”,

który odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 r., początek 8:00-8:30.

Rejestracji uczestników zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji e-rejestracji będzie można dokonać od 20 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 9 zł.

Szczegółowe informacje na stronie http://fox.bielsko.pl/pages/strona-glowna.

Serdecznie zapraszamy do udziału tegorocznej edycji konkursu.

Lidia Kantek, regionalny koordynator konkursu

Regulamin konkursu

Plakat konkursu

Instrukcja elektronicznej rejestracji

Zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji programu zdrowego żywienia dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

“Zdrowe – nietrudne”.

Nagrody:
  • Specjalne nagrody w wysokości 3000 zł dla dwóch szkół, które zaangażują największą liczbę rodziców, którzy zgłoszą się do konkursu dla rodzin.
  • Wycieczka dla zwycięskiej klasy na Stadion Narodowy w Warszawie. 10 wyróżnień w postaci warsztatów z robotyki i programowania “Zaprogramuj się na zdrowe-nietrudne”.
Informacja o programie

Zgłoszenie udziału

« Poprzednia          Następna »