Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie organizuje w dniu 22 września 2018 r. o godz. 10.00 w ramach XX Konińskich Spotkań Edukacyjnych konferencje metodyczne pod hasłem

“Wychowawcza rola szkoły – wczoraj i dziś”.

Adresatami konferencji są: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi wszystkich typów szkół i placówek.

Honorowy patronat nad konferencją pełni Wielkopolski Kurator Oświaty.

Konferencje składają się z dwóch części:
  • I część – wykładowa (część wykładowa znajduje się w Ofercie Centrum pod tematem XX Konińskie Spotkania Edukacyjne 3F/4.)
  • II część – warsztatowa – spotkania z nauczycielami w grupach przedmiotowych (harmonogram warsztatów)


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i inne ośrodki doskonalenia nauczycieli w województwie wielkopolskim.

Szkolenia grantowe odbywające się w CDN w Koninie

Szkolenia grantowe organizowane przez CDN w Koninie

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół/placówek!

Stowarzyszenie Kadry Dla Konina oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zapraszają uczniów do udziału

w Konkursie na Projekt Naukowy,

organizowanym w ramach “Integracyjnego Festiwalu Nauki”.

Konkurs odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, ul. Zagórowska 3a.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na spotkanie z ekspertem w zakresie prawa oświatowego p. L. Zaleśnym. W dniu 3 października 2018 r. (środa) w CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, s. 208, w godz. 9.00-12.00 odbędzie się seminarium na temat:

“Aktualny stan prawa oświatowego – 2018”.

Zachęcamy do udziału w konkursie

“Wielkopolska – moja duma”,

którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczna edycja zatytułowana została “Przez wielkopolską wieś – skarby architektury”.

Konkurs skierowany jest do osób w wieku co najmniej 50 lat. Celem konkursu jest edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Wielkopolski.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 października 2018 r.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie “Warto wiedzieć, warto zobaczyć”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczna edycja zatytułowana została “Przez wielkopolską wieś – skarby architektury”. Konkurs skierowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 października 2018 r.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Fundacją Kultury Irlandzkiej i Konsulatem Honorowym Irlandii w Poznaniu, serdecznie zapraszają do skorzystania z projektów edukacyjnych dedykowanych uczniom szkół podstawowych i średnich oraz przedszkolakom.

Są to projekty edukacyjne:
  • “Irlandia w szkole”;
  • “Z Seanem przez świat”.


Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje, pod swoim patronatem, konkurs recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą “# Pan Tadeusz”.

Szanowni Państwo,
przedstawiamy harmonogram zajęć szkolenia grantowego

“Zajęcia wychowania fizycznego – jak zainteresować nimi ucznia. Edukacja zdrowotna”.

Tutaj znajdziecie Państwo pełny harmonogram zajęć przeprowadzanych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 r. przyznaje uczniom szkół ponadpodstawowych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w terminie do 20 października 2018 r.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do udziału w X edycji konferencji z cyklu “Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”. Temat przewodni X konferencji: “Gatunki inwazyjne w parkach krajobrazowych – szanse i zagrożenia”.

Termin konferencji: 21-22 września 2018 r.


« Poprzednia          Następna »